Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Монографії підготовлені за участю співробітників кафедри

2016 рік

Давиденко Н.А.,
Давиденко И.И.

Полимерные композиты для информационных технологий

Київ: ВПЦ "Київський університет"

319 стор

2017 рік

За редакцією чл.-кор. НАН України Р.С. Стойки

Багатофункціональні наноматеріали для біології та медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування

Київ: Наукова думка

368 стор