Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Підручники та посібники видані кафедрою

2006 рік

1

Вретік Л.О.,
Грищук Л.Ю.,
Колендо О.Ю.,
Сиромятніков В.Г.,
Юхименко Н.М.

Прикладні аспекти фотохімії органічних сполук

64 стор

2

Гетьманчук Ю.П.,
Сиромятніков В.Г.

Практикум з полімерної хімії

86 стор

3

Савченко І.О.,
Юхименко Н.М.,
Вретік Л.О.,
Колендо О.Ю.

Практикум з органічної хімії

24 стор

4

Гетьманчук Ю.П.,
Братичак М.М.

Хімія та технологія полімерів

496 стор

5

Гетьманчук Ю.П.,
Братичак М.М.

Хімія та технологія олігомерів

221 стор

2007 рік

1

Нижник В.В.

Багатокомпонентні полімервмісні системи. Наповнені полімерні композити

68 стор

2

Нижник В.В.

Двокомпонентні полімерні системи. Розчини полімерів

114 стор

3

Нижник В.В.

Пластифікація полімерів

40 стор

4

Нижник В.В.

Будова, властивості та статистичні характеристики макромолекул

24 стор

5

Юхименко Н.М.,
Вретік Л.О.

Фізичні методи дослідження мономерів та полімерів

38 стор

6

Савченко І.О.,
Вретік Л.О.,
Єжова Т.Г.

Органічна хімія
(для студентів біологічного факультету)

77 стор

7

Мельник Н.П.

Розвиток полімерної хімії

37 стор

2008 рік

1

Нижник В.В.,
Нижник Т.Ю.

Фізична хімія полімерів

424 стор

2

Савченко І.О.,
Попель П.П.

Хімія

270 стор

3

Гетьманчук Ю.П.,
Братичак М.М.

Хімія високомолекулярних сполук

460 стор

2009 рік

1

Колендо О.Ю.,
Маслюк А.Ф.,
Шибанов В.В.,
Шахнін Д.Б.

Фотосенсибілізована полімеризація

396 стор

2010 рік

1

Яцимирський В.К.,
Павленко В.О.,
Воловенко Ю.М.,
Сиромятніков В.Г.,
Савченко І.О.

Хімія. Підручник для вищих навчальних закладів

431 стор

2012 рік

1

Нижник В.В.,
Волошинець В.А.,
Нижник Т.Ю.

Колоїдна хімія з елементами нанохімії

506 стор

2

Нижник В.В.,
Вакулюк П.В.,
Нижник Т.Ю.

Структуроутворення в дисперсних системах та розчинах високомолекулярних сполук

105 стор

3

Нижник В.В.,
Вакулюк П.В.,
Нижник Т.Ю.

Електричні властивості дисперсних систем

64 стор

4

Савченко І.О.,
Сиромятніков В.Г.

Промислові полімери

112 стор

2014 рік

1

Воловенко Ю. М.,
Алємасова А.С.,
Воронов С. А.,
Сиромятніков В.Г.,
Савченко І.О.,
та інші.

Підручник для ВНЗ "Хімія" для нехімічних спеціальностей

958 стор

2017 рік

1

Мельник Н.П.

Розчини полімерів

38 стор

2019 рік

1

Юхименко Н.М.,
Студзинський С.Л.

Хімія вуглеводнів. Збірник задач і вправ з органічної хімії

111 стор