Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Чуприна Микола Григорович

Чуприна Микола Григорович народився 11 жовтня 1946 року в місті Києві. Фізик, кандидат фізико-математичних наук. У 1969 році закінчив закінчив радіофізичний факультет Київського університету імені Т.Г.Шевченка. З 1971 року працював інженером у НДІ "Оріон".

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 1972 року працював на посаді старшого інженера у науково-дослідній лабораторії "Фізичної електроніки" радіофізичного факультету, з 1980 року – провідним інженером міжфакультетської НДЛ "Прикладних проблем запису інформації", з 1989 року – науковим співробітником, а з 1993 року – старшим науковим співробітником НДЛ "Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів".

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію за темою "Физические процессы формирования скрытого изображения в тонких пленках поли-N-винилкарбазола и абиетиновой кислоты", спеціальність "Фізика напівпровідників та діелектриків".

Сфера наукових інтересів: дослідження електрофізичних властивостей плівок полімерних молекулярних напівпровідників, що використовуються як реєструючі середовища для запису й обробки оптичної інформації.

Розробляє та виготовляє прилади для керування процесом реєстрації оптичних голограм, які дозволяють практично застосувати основи наукових досліджень.

Автор 82 наук. праць, у тому числі 67 статей, 15 авторських свідоцтв.

Кабінет 118, 120 нового корпусу

Телефон: 239-33-90