Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Давиденко Ірина Іванівна

Давиденко Ірина Іванівна (04.08.1960, м. Славута, Славутского району Хмельницької області), фізик, доктор фізико-математичних наук. У 1982 році закінчила радіофізичний факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. У 1984 році стала інженером, а згодом молодшим науковим співробітником радіофізичного факультету. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію по темі „Процеси перемагнічування інформаційних средовищ у просторово неоднорідних тепловому, світловому і магнітному полях”. З 1993 році обійняла посаду наукового співробітника, а з 1994 – старшого наукового співробітника у міжфакультетській НДЛ "Прикладних проблем запису інформації". У 1999 році Давиденко І.І. стає докторантом на кафедрі кріогенної і мікроелектроніки радіофізичного факультету і кафедрі хімії високомолекулярних сполук. У 2000 році призначена старшим науковим співробітником НДЧ, а з 2002 – провідним науковим співробітником НДЛ "Інформаційні середовища на основі мономерів та полімерів хімічного факультету". Також у 2002 році захистила докторську дисертацію з теми "Фотоіндукована анізотропія і процеси перемагнічування в гранатових структурах".

Давиденко Ірина викладала студентам фізичного факультету спецкурси "Основи запису інформації", "Оптична обробка інформації".

Сфера наукових інтересів: дослідження фотоіндукованих магнітних явищ, магнітооптичних ефектів в кристалічних, полімерних середовищах та нанокомпозитах; вплив світла на магнітні, оптичні та електрофізичні властивості твердого тіла, практичне застосування явищ, що досліджуються, і нових активних середовищ в оптоелектроніці та інформаційних системах.

У 1994-1996 роках велось активне накуове співробітництво з Варшавським університетом (філія в м. Білостоці, Польща). У 1997 році разом з колегами з Віденського і Варшавського університетів та Харківського фізико-технічного інституту низьких температур НАН України виконувала роботи в рамках міжнародного проекту INTAS.

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 1 монографії, 1 навчального посібника, 78 статей, 6 патентів України.

Основні праці:

Кабінет 117 нового корпусу

Телефон: 239-33-90