Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Куцевол Наталія Володимирівна

Куцевол Наталія Володимирівна народилася 17 липня 1961 року в місті Прилуки Чернігівської області. Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1983 році. Працювала з 1983 року інженером на кафедрі фізичної хімії полімерів і колоїдів, з 1989 року – молодшим науковим співробітником, з 2003 року – науковим співробітником, а з 2006 - старшим науковим співробітником кафедри хімії високомолекулярних сполук.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Щеплені кополімери на основі хімічно комплементарних полівінілового спирту та поліакриламіду з різною кількістю прищеплених ланцюгів" (спеціальність 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук).

Викладала в рамках курсу "Фізичні методи дослідження мономерів та полімерів" курс "Світлорозсіювання полімерів".

Куцевол Н.В. веде наукову роботу в області дослідження структури і фізико-хімічних властивостей інтрамолекулярних полікомплексів як перспективного класу полімерних сполук.

Сфера наукових інтересів: синтез та структурні дослідження водорозчинних кополімерів складної архітектури, їх хімічна модифікація та функціональні властивості.

Щорічно, починаючи з 2001 року, Куцевол Н.В. їздить на наукові стажування в Інститут Шарля Садрона (CNRS), м. Страсбург (Франція).

За результатами наукових досліджень опубліковано 150 наукових праць, у тому числі 51 статті, та отримано 6 патентів України.

Кабінет 304 старого корпусу

Телефон: 239-34-11