Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Мокринська Олена Вікторівна

Мокринська Олена Вікторівна народилась 31 грудня 1972 року у місті Києві. Хімік, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник. У 1995 році закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, а у 2000 році – аспірантуру на кафедрі органічної хімії.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2000 року працювала на посаді молодшого наукового співробітника, з 2004 року – наукового співробітника, а з 2008 – старшого наукового співробітника на кафедрі хімії високомолекулярних сполук.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію за темою "Нафтилвмісні олігомерні фотонапівпровідники".

Сфера наукових інтересів: створення олігомерних фотонапівпровідників для фототермопластичного запису інформації.

Автор 52 наук. праць, у тому числі 23 статей, 5 патентів України.

Кабінет 120 нового корпусу

Телефон: 239-33-90