Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Надтока Оксана Миколаївна

Надтока Оксана Миколаївна народилась 29 січня 1973 року у смт. Миропіль Житомирської області. Хімік, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник. У 1996 році закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченко з відзнакою, а у 2003 році закінчила аспірантуру на кафедрі хімії високомолекулярних сполук.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2003 року працювала на посаді молодшого наукового співробітника, з 2008 – наукового співробітника, а з 2009 року– старшого наукового співробітника у науково-дослідній лабораторії "Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів" кафедри хімії високомолекулярних сполук.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за темою "Нові метакрилові азополімери та їх фотоперетворення під дією УФ-випромінювання". У 2012 році Надтоці О.М. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Сфера наукових інтересів: розробка нових фоточутливих полімерних матеріалів на основі похідних азобензолу, які використовують у новітніх технологіях, таких як оптичний запис інформації, рідкокристалічні дисплеї, фотореле тощо.

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі 2 патентів.

Кабінет 517 нового корпусу

Телефон: 239-33-00