Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кафедра
хімії
високомолекулярних
сполук 

Давиденко Микола Олександрович

Давиденко Микола Олександрович (22.01.1960, м. Чернівці), фізик, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. У 1982 році закінчив радіофізичний факультет Київського університету імені Т.Г.Шевченка.

У 1984 році став молодшим науковим співробітником на радіофізичному факультеті, у 1987 – науковим співробітником, а в 1990 році – старшим науковим співробітником. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію по темі "Фотопровідність карбазолвмісних напівпровідників в області поглинання комплексів з переносом заряду і сполук з внутрішньомолекулярним переносом заряду". А всього через 5 років, вже у 1994 році, Давиденко М.О. захистив докторську дисертацію по темі "Фотогенерація і транспорт носіїв заряду в карбазолвмісних полімерних напівпровідниках з органічними донорами, акцепторами і сполуками з внутрішньомолекулярним переносом заряду" за спеціальністю "фізика напівпровідників та діелектриків".

З 1995 року Давиденко М.О. стає провідним науковим співробітником у міжфакультетській НДЛ "Прикладних проблем запису інформації". У 2003 році йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Сфера наукових інтересів: дослідження фотофізичних властивостей невпорядкованих твердотільних структур та оптичних інформаційних середовищ на їх основі.

Має відзнаку НАН України "За професійні здобутки" (2009).

Автор понад 390 наукових праць, у тому числі 2 монографій, 2 навчальних посібників, 155 статей, 15 патентів України.

Основні праці:

Основні наукові праці висвітлені на сайті photonics.kiev.ua

Кабінет 117 нового корпусу

Телефон: 239-33-90